Disse 5 digitale talenter har alle innovative virksomheder brug for

Digitalisering øger virksomhedernes konkurrenceevne, og der skal talent til, for at omsætte den digitale strategi til handling...

 

 

News / 070219

I de kommende år vil store virksomheder investere millioner for ikke at sige milliarder af kroner/Euro i forsøget på at transmogriffe deres overlevelsestruede analoge forretning til en konkurrencedygtig digital ditto.

De fleste er nok enige om at det er vigtigt, at have adgang til en talentmasse, men færre gør sig begreb om, hvor essentielle de teknologistærke digitale talenter i virkeligheden er, for at virksomhederne skal få succes med at omsætte deres digitale strategi til praksis.

Fra studier ved man at topingeniører, kan være fra tre til ti gange mere produktive end gennemsnits-ingeniører, derfor kan det betale sig for virksomheder, at holde et skarpt fokus på at få adgang til de bedste.

Selvfølgelig er det ikke nemt for virksomheder at finde og tiltrække disse talenter. I de kommende år forventes det at efterspørgslen efter digitale talenter vil være langt højere end udbuddet, for nogle typer helt op til 4 gange iflg. McKinsey & Co. Talenterne er meget kræsne med hensyn til, hvad de vil arbejde med, og hvor de vil arbejde. Fra undersøgelser af top-talenter blandt CLOUDEONs medarbejdere ved vi, at de vigtigste motivationsfaktorer er: 

  1. Muligheden for at arbejde side om side med de dygtigste

  2. Høj grad af autonomi og fleksibilitet i opgaveløsning 

  3. Mulighed for at lære og dygtiggøre sig

  4. Arbejde med noget der er meningsfuldt

De teknologikyndige talenters ønske om at arbejde sammen med ligesindede, betyder at de søger henimod teknologivirksomheder og virksomheder der i forvejen har digitale kompetencer. Dette gør, at det kan være vanskeligt at tiltrække de rette medarbejdere til ”almindelige” virksomheder.

Det er naturligvis den enkelte virksomheds specifikke behov, der driver behovet for specifikke kompetencer, men der er dog en række fællestræk der går igen i digitale virksomheder på tværs af brancher, marked og geografi. Digitale virksomheder er ekstremt kundefokuserede, håndterer ændringer hurtigt, arbejder agilt, og kan omsætte virksomhedens data til viden og indsigt som igen kan anvendes til at skabe værdi for kunderne.

Kravet til hastighed, fleksibilitet, skalerbarhed og innovation kræver, at virksomhedernes IT-systemer og infrastruktur er fleksible, skalerbare og hurtigt kan ændres og integreres med interne og eksterne platforme og teknologier. Hertil kommer behovet for at tage nye teknologier i anvendelse som fx kunstig intelligens (AI), Internet og Things (IOT), Analyse af store datamængder (Analytics), som alle er nødvendige teknologier for virksomhederne, hvis de ikke vil blive overhalet af konkurrenterne.

Alle disse egenskaber eksisterer allerede, som ”as-a-service” i public cloud løsninger, som eksempelvis Microsofts Azure platform, og derfor har ”cloud” som oftest en central rolle i virksomhedernes digitale strategi.

Dette nye digitale paradigme, stiller en række nye krav til virksomhedernes talenter, der udover at mestre de nye teknologier, også skal være i stand til at arbejde multimodalt – dvs. både kunne agere i en verden hvor hierarkisk/vandfald og agile/scrum sameksisterer. Udover teknologividen er evnen til at kunne arbejde tværorganisatorisk i teams på tværs af siloer et væsentligt succeskriterie for fremtidens talenter.

Customer Experience Designer (CX/UX)

CX’erne afdækker behov og skaffer indsigter gennem analyser, kundeinvolvering, og iterative læringsprocesser med det formål at oversætte indsigt og ideer til løsninger ved hjælp af designværktøjer som personas, value mapping, og customer journeys (for blot at nævne nogle få).

En god CX’er har evnen til, ikke kun at fokusere på at producere en god brugergrænseflade, men at forstå det underliggende behov og dermed sikre at resultatet er både løser problemet og samtidig giver en unik kundeoplevelse. Dette er en person, der er motiveret af empati for kunden og som kan samarbejde effektivt med både produkt- og ingeniørhold.

Scrum Masters og Agile Coaches

De fleste virksomheder har efterhånden hørt om "Agil udvikling" - hvor software designes og udvikles meget hurtigt i korte iterative sprints – mange har allerede erfaringer med indføring af Agile/Scrum, men ikke alle har opnået den ønskede effektivitet og kvalitet i udviklingen. For at få agil udvikling til at virke, har man brug for "scrum masters" til at styre deres team under udviklingsprocessen.

Dygtige scrum masters, skal både besidde lederegenskaber og en dyb forståelse af teknologi tillige med evnen til at løse problemer og rydde forhindringer af vejen hurtigt. I større virksomheder, hvor mange teams skal arbejde på tværs af siloer og organisation, er der behov for agile coaches, der kan udbrede de agile metoder og arbejdsformer til resten af organisationen. Disse har typisk stærke kommunikations- og formidlingsevner samt tilstrækkelig pondus til at planlægge og drive planer om at udbrede de agile metoder på tværs af organisationen.

Scrum masters skal kunne forstå værdier og principper for agile (fx fokus på at skabe værdi, kontinuerlig læring og tilpasning, kontinuerlig forbedring osv.) Og gerne have to til tre års erfaring med at træne coache og opbygge effektive agile teams. De er ledere med evnen til at håndtere konflikter, påvirke ideer og med empati for teamet. Det er vores erfaring at indgående kendskab til udvikling af software (Måske endda cloud software) er en kæmpe fordel for at kunne hjælpe teamet og øge effektivitet og kvaliteten.

Det er også min erfaring, at det der adskiller de bedste scrum masters fra resten, er lederegenskaber. En god scrum master beskytter sit team mod distraktioner, men de bedste scrum mastere finder frem til årsagerne, og rydder disse af vejen, så teamet kan få arbejdsro og udfolde alle talenter, hvilket medfører højere produktivitet og kvalitet.

Product Owners

Produktejer eller på nydansk Product Owner. Denne rolle kaldes ofte CEO for produktet. Produktejere definerer visionen for produktet/tjenesten, og har ansvar og beføjelser til at træffe beslutninger om udvikling af produktet, med henblik på at sikre høj forretningsmæssig værdi. Produktejer har et knivskarpt fokus på produktets KPI’er. Produktejere arbejder tæt sammen med udviklingsteamet og andre interessenter i virksomheden. Produktejere skal have et indgående kendskab til forretningen der skal bruge løsningen, men de må også forstå brugerbehov og kunderejser for at kunne træffe rigtige beslutninger med hensyn til hvilke features der skal udvikles til produktet/tjenesten.

Produktejere er ikke bare en stråmand som er indsat af ledelsen til at styre et udviklingsprojekt.
De skal have beføjelser og evner til at træffe produktbeslutninger. Hvis ikke der er beslutningskompetence til stede, virker den agile udviklingsmetode ganske enkelt ikke. Produktejer kan ofte være det sværeste job på et agilt team, jobbet kræver typisk fire nøglefærdigheder til at lykkes:

Vision:
De kan skabe den strategisk vision for et produkt og formidle budskabet klart til interessenter, så alle ved hvad der kræves for at opnå succes.

 

Fokus på værdiskabelse:
De har skarpt forretningsfokus på at levere målbar forretningsværdi, gode kundeoplevelser og optimering af ressourcer.

 

Beslutningsdygtige:
De er problemløsere, der træffer beslutninger og prioriterer initiativer ved hjælp af data og fakta snarere end intuition og følelse.

 

Product management:
De har typisk tre til fem års stærk produktledelseserfaring og en god fornemmelse for krydset mellem forretning, design af kunderejser og teknologi.

Efter min opfattelse har de bedste produktejere, en stærk følelse af ejerskab for den komplette produkt- eller servicevision uden at fortabe sig i detaljer, evnen til at inspirere og påvirke folk til levere på den overordnede vision og er fokuseret på at bane vejen for teamet ved at hjælpe det med at træffe de hårde produktbeslutninger der indimellem er nødvendige for fremdrift.

Full Stack Udviklere

Udviklere skal ideelt have en spændvidde på tværs af alle teknologier, der omfatter web/mobile/cloud, microservices og databaser men med specialistviden på et eller flere områder. I takt med udbredelsen af SaaS software, og nye cloudbaserede platforme, skal udviklere have kompetencer med integration af flere teknologier.

Full Stack Udviklere har 5-10 års erfaring med softwareudvikling faring og dyb ekspertise med et til to centrale programmeringssprog (fx .NET, Java, etc.). De skal også have kompetencer på tværs af de forskellige "stakke" (fx Front-end-brugergrænseflade, middleware integrationstjenester, databaser, etc.). De skal kunne kombinere teknisk arkitektur med forretningshensyn og skabe løsninger, der sikrer forretningsværdi og ikke kun den tekniske snilde. Ud over hensyn til teknik og forretning er også sikkerhed, skalerbarhed, instrumentering af de løsninger der udvikles væsentlige kompetencer en erfaren udvikler skal mestre. De bedste udviklere er desuden altid nysgerrige og eksperimenterer med nye teknologier, metoder og teknikker for kontinuerligt at blive i stand til at bygge bedre og bedre løsninger til virksomheden.

"DevOps" ingeniører

Med udviklingen af cloud computing og infrastruktur som programmerbar software kan infrastrukturressourcer (fx Netværk, servere, lagring, applikationer og tjenester) nu hurtigt tilvejebringes, styres og drives med minimal indsats. For at opbygge og drage fordel af disse teknologiske fremskridt, har organisationer brug for DevOps (integrationen af udvikling og drift) ingeniører, der har erfaring med at navigere i et hurtigt skiftende udviklings- og cloud-infrastrukturøkosystem. De kan instrumentere og automatisere software og enable on-demand adgang til infrastruktur ressourcer som en integreret del af udviklingsprocessen (CI/CD).

DevOps ingeniører er ofte software ingeniører med en passion for at overføre deres kompetencer til IT-infrastruktur og operations. De har typisk fem til otte års software-engineering erfaring og har nu vovet sig i infrastruktur-automatiseringsteknologier på cloudplatforme som fx AWS, Azure osv. Kendetegn ved gode DevOps ingeniører, er ud over de tekniske kompetencer, også at de evner at evangelisere og udbrede den gode DevOps-kultur i organisationen, og bygge bro mellem infrastruktur og forretningsudfordringer.

Hvordan får du så fat på talenterne?

I mange virksomheder er IT rekruttering typisk en langsom proces: HR-afdelingen, udarbejder og poster en jobannonce med en beskrivelse af jobprofil. Med lidt held kan virksomheden finde en kandidat efter seks måneder, og herefter tager det tid at onboarde medarbejderen inden den nye medarbejder er produktiv. Det er bare ikke hurtigt nok for virksomheder der er I gang med en digital transformation. Hvis virksomheder skal tiltrække digitale talenter, skal der helt anderledes fokus og investering til.

For mange virksomheder, er et alternativ eller supplement til at tiltrække egne digitale talenter, at indgå strategiske samarbejder eller partnerskaber med virksomheder, der er digitale specialister. På den måde behøver man ikke bekymre sig om andet end at kunne artikulere sit behov og løbende deltage i prioritering og validering af de løsninger, som kommer ud af projekterne i små portioner hver 14. dag.

Assistance til dit digitale team? 

 

Udfyld formen herunder så kontakter vi dig snarest for en uforpligtende snak omkring digitale talenter og muligheden for at få hjælp herfra.