CLOUDEON valgt som driftspartner til større EU softwareløsning

News, Press / 230620

Håndtering og udveksling af personlige oplysninger på tværs af EU-lande er en vigtig opgave for at sikre fundamentet for det fleksible europæiske arbejdsmarked. En af grundpillerne i at sikre det er RINA-løsningen, som CLOUDEON har idriftsat og nu sikrer oppetiden på.

 

I forbindelse med vedtagelsen af en EU-forordning er det blevet pålagt offentlige institutioner at koordinere de sociale sikringsordninger for EU-borgere på tværs af EU-lande. Mere specifikt betyder det der skal håndteres personlige oplysninger for personer der arbejder i Danmark fra andre EU-lande.

 

Løsningen

For at efterleve EU-forordningen, skal kommunerne implementere det fælleseuropæisk sagshåndteringssystem: RINA (Reference Implementation of a National Application), der gør det muligt at udveksle information med andre godkendte institutioner i EU. Det er denne RINA-løsning, som CLOUDEON har klargjort og skal drifte i Public Cloud. Løsningen, der er placeret i Amazon Web Services (AWS).

 

 

GDPR-godkendt:

 

RINA løsningen håndterer udveksling og koordinering af oplysninger digitalt. En opgave, som tidligere er foregået manuelt i de enkelte kommuner. RINA behandler og udveksler følsomme personoplysninger – og derfor har det været afgørende at etablere løsningen med højt sikkerhedsniveau og bruger autorisation.

 

Løsningen serviceres og overvåges af CLOUDEONs 24/7 Cloud operations team. I samarbejde med udbyderen af denne opgave, har CLOUDEON ligeledes stået for at sikre, at systemet har opnået en godkendelseserklæring på opfyldelse af ISAE-3000, som beskriver en række ufravigelige forhold omkring opfyldelse af GDPR-krav.

 

 

Yderligere spørgsmål kan rettes til Partner og Chief Business Development Officer, Søren Dandanell Nielsen (sdn@cloudeon.com)

Find this interesting

Keep updated with news and events on the Cloud and cloudeon.